CHARAKTERISTIKA TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

Do třídy je přihlášeno 11 dětí, z toho 4 děvčat a 7 chlapců ve věku od 2,5-7 let. Z uvedeného počtu jsou 3 děti věku předškolního a ostatní věku mladšího. Oba nejmladší chlapci dosáhno během školního roku 3 let.

Vzhledem k převaze mladších dětí je nutno pracovat na zdokonalení jejich samostatnosti ve všech základních oblastech potřebných k jejich dalšímu rozvoji.

Mateřská škola

CESTA Z POHÁDKY

11.06.2012 14:22
CESTA Z POHÁDKY   Stručná charakteristika: S koncem školního roku na mnohé z nás čeká něco nového. Všichni se těší na léto, po kterém čeká na jedny z nás brzké usednutí do školní lavice, na druhé další zajímavé prožitky s novými kamarády v MŠ. Všichni však...

Z KVĚTU NA KVĚT

11.06.2012 14:20
Z KVĚTU NA KVĚT   Stručná charakteristika: V radování budeme pokračovat spolu s vílou Amálkou, která s námi přivítá všechno živé a připomene nám, že o přírodu i vztahy je dobré pečovat v jakoukoliv roční dobu. Začátek měsíce března proběhne v duchu příprav na...

HODNOCENÍ BLOKU 5: „Radovanovy radovánky“

11.06.2012 14:19
HODNOCENÍ  BLOKU 5: „Radovanovy radovánky“   CO SE DĚTI NAUČILY: Kdo byli tři králové Sdílet a projevovat své pocity s druhými Pozorovat změny v přírodě Experimentovat beze strachu s materiály Uvědomovat si význam pravidel v našem...

RADIVANOVY RADOVÁNKY

11.06.2012 14:16
RADIVANOVY RADOVÁNKY   Stručná charakteristika: Radovan je tím správným průvodcem zimním obdobím, které nám často může přijít až příliš dlouhé až smutné. Zavzpomínáme s ním na teplo slunečných dnů a naučíme se s ním radovat z maličkostí. Společně prožijeme zimu ve všech...

HODNOCENÍ BLOKU 4: „Výlet ke hvězdám“

29.12.2011 12:17
HODNOCENÍ  BLOKU 4: „Výlet ke hvězdám“   CO SE DĚTI NAUČILY: Skládat papír dle instrukcí Pracovat s číselnou řadou (1-5; 6-10) Vnímat rozdíly VĚTŠÍ X menší Překreslovat obrázek v různých velikostech Pracovat na velký formát papíru Rozlišovat...

VÝLET KE HVĚZDÁM

29.12.2011 12:16
VÝLET KE HVĚZDÁM   Stručná charakteristika: S Rákosníčkem se v čase Vánoc vydáme na výlet za hvězdami, které nám svým světlem přinášejí radost, klid a naději. Poznáme, že pomáhat druhým je dobré, a že vždy je více cest k vyřešení toho, co nás zrovna...

HODNOCENÍ BLOKU 3: „S broučkem pod peřinku“

29.12.2011 12:15
HODNOCENÍ  BLOKU 3: „S broučkem pod peřinku“   CO SE DĚTI NAUČILY: Základní péče o vlastní chrup Rozeznávat jednotlivé části těla Dbát o zdraví své i druhých (pravidla) Střídat se v roli (hra na rodinu) Malovat kávou a čajem Hrát...

S BOUČKEM POD PEŘINKU

08.11.2011 15:33
S BOUČKEM POD PEŘINKU   Stručná charakteristika: Pomalu nám začíná období nejcitlivějších změn v roce. Světla a tepla ubývá, příroda kolem nás pomalu odkládá své pestré barvy a člověk může být náchylnější k smutku i nemocem. S broučky si prohloubíme znalosti o...

HODNOCENÍ BLOKU 2: „Mechem a kapradím“

08.11.2011 15:32
HODNOCENÍ  BLOKU 2: „Mechem a kapradím“   CO SE DĚTI NAUČILY: Prohlubovat kamarádské vztahy Spolupráci ve větší skupině Ohleduplnosti jeden k druhému i k předmětům Využívat přírodního materiálu k dalšímu tvoření Naslouchat druhému Porovnávat...

MECHEM A KAPRADÍM

08.11.2011 15:29
MECHEM A KAPRADÍM   Stručná charakteristika: Vydali jsme se cestou z jedné pohádky do druhé. V měsíci říjnu budou našimi společníky Křemílek a Vochomůrka. V pohádkách z mechu a kapradí nás seznámí s lesním světem, který je plný zajímavých bytostí, zákoutí, barev a...
1 | 2 >>