HODNOCENÍ BLOKU 2: „Mechem a kapradím“

08.11.2011 15:32

HODNOCENÍ  BLOKU 2: „Mechem a kapradím“

 

CO SE DĚTI NAUČILY:

 • Prohlubovat kamarádské vztahy
 • Spolupráci ve větší skupině
 • Ohleduplnosti jeden k druhému i k předmětům
 • Využívat přírodního materiálu k dalšímu tvoření
 • Naslouchat druhému
 • Porovnávat menší X větší; lehčí X těžší…
 • Porovnávat množství (1-6)
 • Bezpečnosti při práci s různým náčiním
 • Pracovat s krátkými i delšími texty (pohádkové příběhy, básničky…)
 • Jak vypadá život Veverky
 • Vyprávět podle paměti – co jsme slyšeli (starší děti)
 • Připravit záhon na zimu
 • Hrát a střídat se v roli

 

 

PROSTOR PRO SAMOSTATNOST:

 • Vyhledávání informací k tématu (starší děti)
 • Příprava bramborové pomazánky
 • Spontánní volba her a tvořivých aktivit během dne
 • Vlastní samoobsluha
 • Stolování
 • Oblékání

 

 

MORÁLNÍ HODNOTA:

 • Obraz správného chování v příbězích s Křemílkem a Vochomůrkou
 • Společná tvorba narozeninové knihy pro děti, které slaví narozeniny
 • Vzor chování starších kamarádů na třídě (pomáháme si, chováme se k sobě ohleduplně)
 • Upevňování zdvořilostních návyků
 • Vzájemná výpomoc mezi dětmi
 • Přijmout zodpovědnost za své jednání

 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ:

 • Spontánní výpomoc s dětmi
 • Projekt Čteme dětem a s dětmi
 • Příprava bramborového pohoštění na akci Zamykání zahrady