HODNOCENÍ BLOKU 3: „S broučkem pod peřinku“

29.12.2011 12:15

HODNOCENÍ  BLOKU 3: „S broučkem pod peřinku“

 

CO SE DĚTI NAUČILY:

 • Základní péče o vlastní chrup
 • Rozeznávat jednotlivé části těla
 • Dbát o zdraví své i druhých (pravidla)
 • Střídat se v roli (hra na rodinu)
 • Malovat kávou a čajem
 • Hrát v roli
 • Vzájemně se domlouvat
 • Bezpečný pohyb v dopravním provozu
 • Pracovat s příběhem Broučci (rozbor toho, co se stalo)

 

 

PROSTOR PRO SAMOSTATNOST:

 • Společné čištění zubů po obědě
 • Práce s chybou
 • Práce na zahradě (úprava záhonu hrabání listí)
 • Námětové hry (doktor, rodina)

 

 

MORÁLNÍ HODNOTA:

 • Co se může stát, když člověk neposlechne (pravidla nás chrání)
 • Zodpovídám za své jednání

 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ:

 • Ekologický projekt školy – pokus s rozkladem různých materiálů v přírodě (příprava záhonu)