HODNOCENÍ BLOKU 5: „Radovanovy radovánky“

11.06.2012 14:19

HODNOCENÍ  BLOKU 5: „Radovanovy radovánky“

 

CO SE DĚTI NAUČILY:

 • Kdo byli tři králové
 • Sdílet a projevovat své pocity s druhými
 • Pozorovat změny v přírodě
 • Experimentovat beze strachu s materiály
 • Uvědomovat si význam pravidel v našem životě
 • Využívat encyklopedie při hledání informací k tématu
 • Dokreslovat obrázek
 • Vyjadřovat se gesty beze slov
 • Jaké zaměstnání dělají moji rodiče
 • Tanec radosti
 • Cvičit podle vzoru
 • Porovnávat množství a velikost
 • Orientovat se v prostoru (pravá X levá)
 • Jednoduché hry se slovy a tvorba rýmů

 

 

PROSTOR PRO SAMOSTATNOST:

 • Oblékání
 • Spolupodílení se na výběru aktivit
 • Vyjádřit svůj názor k tématu
 • Příprava a úklid pracovního a herního místa

 

 

MORÁLNÍ HODNOTA:

 • Příklad jednání tří králů v příběhu Vánoc
 • Radostný přístup k sobě samotnému i lidem kolem sebe
 • Řešit problémy včas
 • Postavit se strachu s úsměvem
 • Podporovat se navzájem a pomáhat si

 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ:

 • Eko projekt „Les ve škole, škola v lese“
 • Přikrmování zvěře
 • Úklid zahrady po zimě
 • Výpomoc s každodenními činnostmi v MŠ