MECHEM A KAPRADÍM

08.11.2011 15:29

MECHEM A KAPRADÍM

 

Stručná charakteristika:

Vydali jsme se cestou z jedné pohádky do druhé. V měsíci říjnu budou našimi společníky Křemílek a Vochomůrka. V pohádkách z mechu a kapradí nás seznámí s lesním světem, který je plný zajímavých bytostí, zákoutí, barev a plodů. Intenzivněji se budeme věnovat pozorováním přírody a spolu s tím vnímat změny kolem sebe.

 

Vše nasvědčuje tomu, že se již brzy začne příroda ukládat ke spánku. Ještě máme však dostatek času využít jejích darů a vyzdobit si školní zahradu, na které si tak rádi hrajeme. Budeme vařit, tvořit, hrát zábavné hry. Věříme, že přiložíte k dílu své ruce i vy a zúčastníte se ZAMYKÁNÍ ZAHRADY spolu s námi. O všem vás včas informujeme prostřednictvím nástěnky.

 

 

Očekávané výstupy:

 • pracovat na prohloubení emoční stability dítěte
 • citlivě podpořit samostatnost dítěte
 • seznámit se s příběhy Křemílka a Vochomůrky
 • udržet si pozornost při práci s textem v různých podobách
 • prohloubit si základní představu o pravidlech chování
 • dodržovat domluvená pravidla her
 • být aktivní při řešení vlastních problémů
 • poznávat přírodu
 • podnítit v dítěti citlivost ke všemu živému co jej obklopuje
 • být schopen vnímat změny kolem sebe
 • seznámit se se základními matematickými pojmy
 • chápat souvislosti

 

 

Návrhy na spolupráci se ZŠ:

 • Zamykání zahrady + Brambobraní
 • Výlety a poznávací aktivity v přírodě
 • Aktivity na podporu před/čtenářské gramotnosti
 • Příprava školních záhonků na zimu