VÝLET KE HVĚZDÁM

29.12.2011 12:16

VÝLET KE HVĚZDÁM

 

Stručná charakteristika:

S Rákosníčkem se v čase Vánoc vydáme na výlet za hvězdami, které nám svým světlem přinášejí radost, klid a naději. Poznáme, že pomáhat druhým je dobré, a že vždy je více cest k vyřešení toho, co nás zrovna trápí.

 

V programu v období svátku Sv. Mikuláše volně navážeme na tématiku pravidel a zdvořilostních návyků, kterou jsme končili v měsíci předchozím. Chceme společně prožívat radost z očekávaných svátků Vánoc, vytvářet nejen příjemnou atmosféru na třídě, ale také vlastnoručně vytvářet hezké i chutné věci a uvědomit si tak hodnotu lidské práce, která stojí za vznikem každého výrobku.

 

Na třídě průběžně probíhají také dva školní projekty, na kterých spolupracujeme se ZŠ. Naší společnou snahou je při společných setkáních a aktivitách prohloubit u dětí zájem o přírodu a rozvíjet jejich informační a před/čtenářskou gramotnost. Více informací vám rády poskytnou učitelky na třídách.

 

 

Očekávané výstupy:

 • seznámit se s příběhy o Rákosníčkovi a hvězdách
 • podněcovat k zvídavosti a tvořivosti
 • posilovat kladný vztah k sobě, druhému a ke všemu živému co nás obklopuje
 • spolupracovat s jednotlivcem i skupinou
 • přirozenou cestou zdokonalovat vlastní jazykové schopnosti  
 • zapojovat se do společných aktivit
 • být schopen vnímat a přizpůsobit se změnám kolem sebe
 • podporovat samostatnost ve všech oblastech rozvoje dítěte
 • prohloubit vzájemné kamarádské vztahy ve skupině
 • upevnit základní zdvořilostní a společenské návyky

 

 

Návrhy na spolupráci se ZŠ:

 • ekologické aktivity ve třídě i v přírodě
 • projekt „Čteme dětem a s dětmi“