Z KVĚTU NA KVĚT

11.06.2012 14:20

Z KVĚTU NA KVĚT

 

Stručná charakteristika:

V radování budeme pokračovat spolu s vílou Amálkou, která s námi přivítá všechno živé a připomene nám, že o přírodu i vztahy je dobré pečovat v jakoukoliv roční dobu.

Začátek měsíce března proběhne v duchu příprav na karneval a MDŽ, na který vás tímto srdečně zveme. Pro děti je připraven zajímavý karnevalový program a pro dospělé překvapení ve formě divadelního a hudebně pohybového vystoupení našich dětí.

 

Vílu Amálku během jara vystřídají Včelí medvídci, jejichž příběhy nás provedou nejen rozkvetlými loukami, ale také nás přivedou k zamyšlení nad tím, jak se správně chovat a co je pro nás bezpečné.

 

 

Očekávané výstupy:

 • vnímat změny kolem sebe
 • pojmenovat děje, které kolem nás probíhají
 • zapojit se do společných aktivit
 • zapamatovat si básničku či písničku
 • individuálně procvičit problémové oblasti výslovnosti
 • spolupodílet se na plánování a průběhu společných akcí
 • získat povědomí o tom, co je pro mě v místě, kde žiji bezpečné/nebezpečné
 • procvičit jemnou motoriku při manipulaci s materiály a pomůckami
 • spontánně experimentovat s materiálem
 • zdokonalit se ve výslovnosti
 • nebát se vystoupit před větší skupinou lidí
 • mít zájem o stav životního prostředí a aktivně o něj pečovat

 

 

Návrhy na spolupráci se ZŠ:

 • ekologické aktivity ve třídě i v přírodě
 • projekt „Za pokladem sněžného muže“
 • projekt „Čteme dětem a s dětmi“
 • pohybové aktivity venku
 • besídka k MDŽ
 • Předjarní řádění v maskách