CESTA DO POHÁDKY

08.11.2011 15:00

CESTA DO POHÁDKY

 

Stručná charakteristika:

Na začátku školního roku přicházejí děti MŠ a zažívají mnoho nového. Prožívají nové zatím neznámé situace, seznamují se s prostředím, novými lidmi a poznávají nové kamarády. Naším cílem je, aby se dítě v kolektivu ostatních cítilo bezpečně, bylo spokojené a rychle si ve školce zvyklo.

K tomu všemu nám budou pomáhat pohádky a postava BROUČKA. Budeme se s ním potkávat téměř každý den a postupně nás seznámí se vším, co ke školce patří. Spolu s ním si budeme hrát, tvořit, povídat si, poslouchat pohádky a také budeme procvičovat naší samostatnost. V měsíci září nás kamarád BROUČEK seznámí s postavou Ferdy Mravence a jeho přátel, které ve svých příbězích potkává. Spolu s nimi prožijeme nejedno dobrodružství a poznáme, že i ve školce to může občas vypadat jako v mraveništi.

 

 

Očekávané výstupy:

 • seznámit se s prostředím třídy a školky
 • seznámit se s hračkami ve třídě
 • společná tvorba třídních pravidel a jejich praktické procvičování
 • zapamatovat si krátké texty
 • seznámit se s příběhy s Ferdou Mravencem
 • umět promluvit ve skupině ostatních dětí
 • prohlubovat emoční stabilitu
 • postupně překonávat strach z neznámého
 • vést k samostatnosti
 • probudit zájem o poznávání nového

 

 

Návrhy na spolupráci se ZŠ:

 • provedení po prostředí MŠ/ZŠ a přilehlé zahrady
 • pomoc s adaptací na nové prostředí kontaktem se sourozenci a kamarády ze ZŠ
 • vycházky po okolí
 • poznávací aktivity nejen v přírodě