CESTA Z POHÁDKY

11.06.2012 14:22

CESTA Z POHÁDKY

 

Stručná charakteristika:

S koncem školního roku na mnohé z nás čeká něco nového. Všichni se těší na léto, po kterém čeká na jedny z nás brzké usednutí do školní lavice, na druhé další zajímavé prožitky s novými kamarády v MŠ. Všichni však můžeme poslední měsíc ve školce strávit v radosti ze splněných přání.

 

Spolu s knihou Honzíkova cesta zavzpomínáme nejen na vše, co jsme se dosud naučili, ale rovnou podnikneme i své vlastní cesty za dobrodružstvím. Kam všude nás asi dovedou? Ven z pohádky, do školní lavice, pod mořskou hladinu nebo do časů dinosaurů? To už záleží na nás a našich přáních J.

 

 

Očekávané výstupy:

 • upevnit si povědomí o zdravém a bezpečném chování a návycích
 • orientovat se v základní číselné řadě
 • společné prožití radosti z aktivit
 • aktivně se spolupodílet na plánování a průběhu společných akcí
 • záměrně si zapamatovat a udržet v paměti potřebné informace
 • procvičit si hrubou a jemnou motoriku při manipulaci s materiály a pomůckami
 • spontánně experimentovat s materiálem
 • pracovat se souvislostmi
 • prohloubit zájem o životní prostředí a potřebu jej chránit
 • procvičit si orientaci v čase i prostoru
 • získávat stále větší chuť o to, být samostatný

 

 

Návrhy na spolupráci se ZŠ:

 • uzavření projektu „Čteme dětem a s dětmi“
 • projekt „Zdraví zuby“
 • pohybové aktivity venku
 • vítání občánků v obci