HODNOCENÍ BLOKU 1: „Cesta do pohádky“

08.11.2011 15:21

CO SE DĚTI NAUČILY:

 • Navazovat nové kamarádské vztahy
 • Ohleduplnosti jeden k druhému i k předmětům
 • Základnímu přehledu o částech lidského těla
 • Spolupráci ve skupině (v oblibě jsou zatím hlavně činnosti výtvarné, pohybové, u starších dětí také aktivity dramatické)
 • Využívat různé zdroje informací
 • Jak vypadá život mravence
 • Zkoumat živou i neživou přírodu kolem sebe
 • Vyprávět podle obrázků (starší děti)
 • Pracovat s krátkými i delšími texty (pohádkové příběhy, básničky…)
 • Hrát v roli
 • Pracovat dle pokynů učitele

 

 

PROSTOR PRO SAMOSTATNOST:

 • Vlastní samoobsluha
 • Stolování
 • Oblékání
 • Spontánní volba her a tvořivých aktivit během dne
 • Vyhledávání informací k tématu

 

MORÁLNÍ HODNOTA:

 • Společná tvorba třídních pravidel
 • Zdvořilostní návyky
 • Obraz správného chování v příbězích s Ferdou Mravencem
 • Vzor chování starších kamarádů na třídě (pomáháme si, chováme se k sobě ohleduplně)
 • Střídání se u činností i při hře v určité roli

 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ:

 • Procházky po obci a okolí
 • Ekologický projekt naší školy
 • Výlet na Mnichovství (zábavné hry a piknik v přírodě)
 • Spontánní výpomoc s dětmi
 • Pomoc s adaptací na nové prostředí kontaktem se sourozenci a kamarády ze ZŠ