Důležité aktuality:

07.09.2011 10:37

Dovolujeme si upozornit rodiče na změnu provozní doby MŠ od 7:00-15:45.
Zároveň připomínáme rodičům dětí z první třídy začátek výuky od 9 hodin, a to ve dnech pondělí – středa.

Úplatu za stravné a školné vybíráme vždy od 15-17 dne v měsíci.

Do konce října vybíráme také 300,- Kč na zajištění kulturních akcí pro děti.

Zároveň touto formou prosíme rodiče o sledování informací na nástěnkách.
Děkujeme, vaše ZŠ a MŠ Hošťka.