S BOUČKEM POD PEŘINKU

08.11.2011 15:33

S BOUČKEM POD PEŘINKU

 

Stručná charakteristika:

Pomalu nám začíná období nejcitlivějších změn v roce. Světla a tepla ubývá, příroda kolem nás pomalu odkládá své pestré barvy a člověk může být náchylnější k smutku i nemocem.

S broučky si prohloubíme znalosti o probíhajících změnách v přírodě (změny počasí). Připomeneme si důležitost dodržování pravidel. Dotkneme se tématu rodiny, přátelství i poslušnosti. Pozadu nezůstaneme ani v oblasti podpory zdraví (projekt zdravé zuby, cviky na podporu imunity, strava bohatá na vitamíny, otužování…). Děti se seznámí s cyklem života a přírody.

 

Na třídě průběžně probíhají také dva školní projekty, na kterých spolupracujeme se ZŠ. Naší společnou snahou je při společných setkáních a aktivitách prohloubit u dětí zájem o přírodu a rozvíjet jejich informační a před/čtenářskou gramotnost. Více informací vám rády poskytnou učitelky na třídách.

 

 

Očekávané výstupy:

 • seznámit se s příběhy Broučků (J. Karafiát)
 • podnítit v dítěti citlivost ke svým blízkým i k přírodě kolem sebe
 • pracovat na samostatnosti každého dítěte podle jeho individuálních možností
 • prakticky si s dětmi procvičit základní pravidla společenského chování
 • být schopen vnímat a přizpůsobit se změnám kolem sebe
 • pracovat podle instrukcí
 • pracovat na zlepšení svých jazykových dovedností
 • poznávat přírodu
 • pozvolna prohlubovat dobu záměrné pozornost při práci
 • všímat si souvislostí
 • zapojovat se do společných aktivit
 • spolupracovat ve větších i menších skupinkách

 

 

Návrhy na spolupráci se ZŠ:

 • ekologické aktivity ve třídě i v přírodě

projekt „Čteme dětem a s dětmi“