Z POHÁDKY DO POHÁDKY

08.11.2011 14:30

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 

Charakteristika:

 

Je pravda, že nemůžeme vrátit čas, ale prostřednictvím pohádek a nevšedních příběhů můžeme alespoň na chvíli nahlédnout do světa dětských snů a představ. V předškolním věku mají děti ještě spoustu fantazie a představ, které vycházejí právě z pohádek a příběhů. Tento projekt má sloužit jako přechod mezi magickým světem dětských představ a vnímáním reálného světa. Má za cíl pomoci dětem lépe uchopit a zpracovat vlastní emoce, vést ke kladnému vztahu k literatuře, seznamovat s novými věcmi a světem kolem nás. Celým projektem nás bude provázet pohádková „postava“ BROUČKA, který byť maličký dokáže velké věci. Během roku spolu s ním projdeme mnoho hezkých pohádek a příběhů a pomůžeme najít Broučkovi ztracené barvičky z jeho kabátku, které kdesi v těchto pohádkách zapomněl.

 

 

Hlavní činnosti:

 • práce s literárním textem
 • rozvoj aktivní slovní zásoby
 • dramatizace
 • námětové hry
 • volná hra
 • zdravotní a relaxační cviky
 • poučení v oblasti prevence a bezpečnosti
 • dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu
 • ekologicky zaměřené hry a činnosti
 • činnosti smyslové a poznávací
 • pracovní a výtvarné činnosti
 • hudebně pohybové činnosti a rytmizace
 • seznámení s různorodými materiály
 • podpora v projevech emocí
 • činnosti založené na spolupráci ve skupině
 • tvořivé dílny a společné slavení
 • vedení k samostatnosti ve všech důležitých oblastech
 • komunitní kruh jako místo, kde je nám dobře

 

Časový rozsah: 1 rok

Věková skupina: 3 – 5 let

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • vytvořit si kladný vztah k mluvenému i psanému slovu
 • být zvídavý
 • nebát se využívat svou představivost, jednat a být tvořivý ve všech oblastech
 • být samostatný
 • být komunikativní
 • poznávat sám sebe
 • poznávat svět, rozlišovat mezi dobrým a zlým
 • vytvořit si kladný vztah k sobě, druhému a ke všemu živému co mě obklopuje
 • být schopen spolupráce s jednotlivcem i skupinou
 • porozumět vlastním emocím
 • být kamarádský
 • být schopen řešit problémy konstruktivně a klidně

 

Tematické bloky:

 

Cesta do pohádky

Seznámíme se s Broučkem, který nás provede prostředím MŠ. Budeme si povídat o našich oblíbených pohádkách a Brouček nás zavede do pohádky s Ferdou Mravencem. Spolu s ním se budeme poznávat s ostatními, s krásným prostředím kolem sebe, ale také sami se sebou.

 

Mechem a kapradím

Křemílek a Vochomůrka nás ve svých pohádkách z mechu a kapradí seznámí s lesním světem, který je plný zajímavých lesních bytostí, zákoutí, barev a plodů. Vnímáme změny kolem nás a pozorujeme přírodu, jak se ukládá ke spánku.

 

S broučkem pod peřinku

S broučky si prohloubíme znalosti o probíhajících změnách v přírodě (změny počasí). Připomeneme si důležitost dodržování pravidel. Dotkneme se tématu rodiny, přátelství, kamarádství a poslušnosti. Děti se seznámí s cyklem života a přírody.

 

Výlet ke hvězdám

S Rákosníčkem se v čase Vánoc vydáme na výlet za hvězdami, které nám svým světlem přinášejí radost, klid a naději. Poznáme, že pomáhat druhým je dobré, a že vždy je více cest k vyřešení toho, co nás zrovna trápí.

 

Radovanovy radovánky

Radovanovy radovánky – Radovan je tím správným průvodcem zimním obdobím, které nám často může přijít až příliš dlouhé až smutné. Zavzpomínáme s ním na teplo slunečných dnů a naučíme se s ním radovat z maličkostí. Společně prožijeme zimu ve všech jejích obměnách, které nabízejí dostatek možností nejen ke sportování, ale také k pozorování přírody.

 

Z květu na květ

V radování budeme pokračovat spolu s vílou Amálkou, která s námi přivítá všechno živé a připomene nám, že o přírodu i vztahy je dobré pečovat v jakoukoliv roční dobu. Vílu Amálku během jara vystřídají Včelí medvídci, jejichž příběhy nás provedou nejen rozkvetlými loukami, ale také nás přivedou k zamyšlení nad tím, jak se správně chovat a co je pro nás bezpečné.

 

Cesta z pohádky

Honzík si spolu s námi vzpomene na všechno, co jsme se naučili a společně vyrazíme na prázdniny. Kdo ví, kam všude po světě se společně podíváme.